Účtovníctvo, dane a mzdy pod jednou strechou.

Čítať viac o našich službách...

Najlacnejšie ceny vedenia účtovníctva v Žilinskom kraji.

Pozri aké máme ceny...

Novým klientom účtujeme dva mesiace zdarma.

Vedieť viac o našich akciách...

Profil spoločnosti

Spoločnosť Protect, spol. s. r. o. bola založená v roku 1993. Ponúkame vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, správy daní, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva.

Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná práca, s ktorou súvisí spokojnosť zákazníka. Ide nám o budovanie dlhodobej spolupráce s klientom založenej na vzájomnej dôvere s prednosťami takzvaného rodinného účtovníka. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve, všetkými daňovými a sociálnymi zákonmi a ich neustálymi novelizáciami. Samozrejmosťou je aj komunikácia v anglickom jazyku.

Účtovníctvo spracovávame vo vlastných priestoroch, používame vlastnú výpočtovú techniku a softvér. V prípade potreby môžeme pracovať aj v priestoroch klienta. Služby realizujeme na základe zmluvy o vedení účtovníctva.

Získajte ZDARMA ponuku ešte dnes: +421-905-402-801

Rýchly kontakt

T. +421-905-402-801
F. +421-41-70-01-825
E. info@protectza.sk

Kde nás nájdete

Účtovníctvo

icon
Jednoduché účtovníctvo

Peňažný denník, pokladničná kniha, pohľadávky a záväzky, majetok, DPH, DPFO, výkazy.

icon
Podvojné účtovníctvo

Účtovný denník, hlavná kniha, pokladničná kniha, pohľadávky a záväzky, majetok, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, DPH, DPPO.

Dane

icon
Daňové priznania

Priebežná optimalizácia základu dane, minimalizácia daňového zaťaženia klienta pri použití legálnych prostriedkov.

icon
Poradenstvo

Daňové riešenie obchodných transakcií a posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska.

Mzdy a personalistika

icon
Spracovanie miezd

Výplatné pásky, prihlášky a odhlášky do poisťovní, odvody do poisťovní, mesačné, štvrťročné výkazy, hlásenia.

icon
Personalistika

Vedenie všetkej potrebnej mzdovej evidencie, vystavovanie pracovných zmlúv a rôznych potvrdení pre zamestnancov.