Mzdy a ich spracovanie

Vieme Vám pomôcť! Kvalitné vedenie účtovnej a mzdovej agendy.

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd a personalistiky je samostatná oblasť, ktorú zabezpečujú špecialisti z oblasti Zákonníka práce a ďalších predpisov súvisiacich so mzdami a personalistikou. Dlhoročné pracovné skúsenosti nadobudli aj ako asistenti audítora pre oblasť auditu miezd.

V oblasti miezd a personalistiky zabezpečíme:

  • • výpočet a spracovanie miezd
  • • tlač, rozdelenie a zakladanie výplatných údajov na mzdových lísktoch
  • • vypracovanie vyhlásenia k dani zo závislej činnosti
  • • výkazy do sociálnej a zdravotných poisťovní
  • • spracovanie rekapitulácie miezd vrátane podkladov pre mesačné zaúčtovanie
  • • vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti a odvodov do poistných fondov
  • • vypracovanie štvrťročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  • • výpočet priemernej mzdy pre pracovno-právne účely
  • • spracovanie tzv. „diskrétnych miezd“, v prípade potreby klienta u vybraných pracovníkov   (napr. manažmentu).
Získajte ZDARMA ponuku ešte dnes: +421-905-402-801

Rýchly kontakt

T. +421-905-402-801
F. +421-41-70-01-825
E. info@protectza.sk

Kde nás nájdete