Cenová ponuka

Po zaslaní vyplneného zisťovacieho formulára Vám vypracujeme
cenovú ponuku.

Zisťovací formulár na stanovenie ceny

V prípade Vášho záujmu o naše ceny vyplňte prosím tento formulár, ponukovú cenu Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu.

Obchodné meno účtovnej jednotky
E-mail
Telefón


Údaje za účtovné obdobie

bežný rok      (mesiace od - do)
predchádzajúci rok


Platiteľ DPH
Účtovníctvo
Komunikácia v cudzom jazyku
A. Kvantifikácia prvotných účtovných dokladov a evidencií

Typ dokladu Počet za účtovné obdobie
Dodávateľské faktúry
Odberateľské faktúry
Príjmové pokladničné doklady
Výdavkové pokladničné doklady
Interné účtovné doklady
Cestovné účty
Priemerný počet zamestnancov
Počet položiek dlhodobého majetku
Ostatné účtovné doklady


B. Doplňujúce údaje
Počet (nechajte prázdne ak sa netýka)
Bankové úvery
Nebankové pôžičky
Leasingové zmluvy
Zmluvy o postúpení pohľadávok
Finančné investície
Predaje obchodných podielov
Účtovanie o zákazkovej výrobe
Povinnosť reportingu priebežných výsledkov hospodárenia (majiteľom, akcionárom,banke)
Vnútorné útvary (závody, strediská, prevádzky)
Organizačná zložka v zahraničí
Štátne dotácie, dotácie EÚ
Vlastný výskum a vývojZískajte ZDARMA ponuku ešte dnes: +421-905-402-801

Rýchly kontakt

T. +421-905-402-801
F. +421-41-70-01-825
E. info@protectza.sk

Kde nás nájdete