Účtovníctvo bez starostí

Kompletné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva.

Účtovníctvo

Poskytujeme široké spektrum ekonomických a účtovných služieb. Prioritou je individuálny prístup ku klientovi a prispôsobenie sa jeho požiadavkám.

Jednoduché účtovníctvo

V tejto oblasti poskytujeme:

 • • vedenie peňažného denníka
 • • vedenie pokladničnej knihy
 • • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • • vedenie evidencie majetku
 • • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • • vedenie ostatných účtovných kníh
 • • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • • vypracovanie riadnej, prípadne mimoriadnej účtovnej uzávierky klienta


Podvojné účtovníctvo

V tejto oblasti poskytujeme:

 • • spracovanie predložených dokladov
 • • vedenie hlavnej knihy
 • • vedenie analytickej evidencie
 • • vedenie účtovného denníka
 • • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • • evidencia majetku
 • • vedenie pokladničnej knihy
 • • evidencia DPH, daňové priznanie
 • • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • • kontrola účtovníctva
 • • vypracovanie riadnej, prípadne mimoriadnej účtovnej uzávierky klienta

 

Vypracovanie interných smerníc.

Od roku 2003 spolupracujeme s audítorskou spoločnosťou Aldeasa AUDIT, s.r.o. Naši ľudia ako asistenti audítora majú v rámci tejto spolupráce možnosť nadobudnúť ďalšie nenahraditeľné skúsenosti.

Získajte ZDARMA ponuku ešte dnes: +421-905-402-801

Rýchly kontakt

T. +421-905-402-801
F. +421-41-70-01-825
E. info@protectza.sk

Kde nás nájdete