Daňové poradenstvo

Poradenstvo a daňové priznanie, komunikácia s Daňovým úradom.

Dane a doplnkové služby

Našou ambíciou je ponúknuť Vám viaceré alternatívy riešení problémov v oblasti daní pri súčasnom dodržaní všetkých zákonných pravidiel a morálnych zásad. Daňovú problematiku posudzujeme komplexne a v súvislostiach. Praktické skúsenosti a teoretické znalosti využívame pri hľadaní efektívnych riešení pri daňovej optimalizácii.

V tejto oblasti poskytujeme:

  • • vedenie potrebných evidencií a vypracovanie daňových priznaní k jednotlivým druhom daní
  • • zastupovanie klienta na základe splnomocnenia pri správe daní pred daňovým orgánmi
  • • aplikáciu ustanovení zákona o správe daní, výkon právnych úkonov s tým spojených
  • • aplikáciu ustanovení medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia v prípade riešení   daňovej problematiky klienta vo vzťahu k zahraničiu
  • • aplikáciu právnych noriem a rozhodnutí orgánov EÚ.


V oblasti doplnkových služieb poskytujeme:

  • • poradenskú činnosť a upozorňovanie klienta na povinnosti vyplývajúce zo zmien v legislatíve   upravujúcej oblasť účtovníctva, daní, obchodného a pracovného práva
  • • správu účtovného a mzdového softvéru, analýzu funkčnosti a konzultácie pri výbere   vhodného softvéru
  • • tvorbu vnútorných kontrolných systémov, popis vnútorných procesov a tvorbu   vnútropodnikových smerníc pre oblasť účtovníctva a daní
  • • ekonomické prepočty obchodného zámeru klienta, súčinnosť pri schvaľovaní bankových   úverov a leasingového financovania, priebežný reporting pre financujúce banky
  • • výkon nezávislej fyzickej inventarizácie dlhodobého majetku a zásob klienta a spracovanie   výstupov z tejto inventarizácie.
Získajte ZDARMA ponuku ešte dnes: +421-905-402-801

Rýchly kontakt

T. +421-905-402-801
F. +421-41-70-01-825
E. info@protectza.sk

Kde nás nájdete